Finnshop.dk yder fortrydelsesret i henhold til følgende punkter i forbrugerloven:
-     For alle varer, er der 14 dages fortrydelsesret.


Du har ret til at træde tilbage fra din bestilling, du har lavet på finnshop.dk, uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.


For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde bestillingen i en utvetydig erklæring. Dette kan være en telefonisk henvendelse eller en skriftlig henvendelse, der enten kan ske her, eller sende et brev til:


F.I.Motorcykler A/S
Pedersborg Torv 13
4180 Sorø

Tlf. butik: 5783 3348
Fax: 5783 4855
e-mail:info@fimotorcykler.dk


Hvis du vælger at skrive til os på mail i forbindelse med fortrydelse af dit køb, vil vi så hurtigt det er os muligtpr. e-mail kvittere for modtagelsen af meddelelsen.


Hvis du fortryder købet, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Vi udbetaler ikke til tredjepart.


Du pålægges ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varen inden udløbet af de 14 dage.


Ved fortrudt køb har du selv ansvaret for at få varen returneret til os. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varen.


Hvis du ønsker at sende en vare tilbage, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket i den originale emballage.


Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.