Når du handler på Finnshop.dk, har du 24 måneders reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog varen.


Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få varen repareret, få et prisafslag eller få pengene tilbage afhængig af den konkrete situation.


Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig brug eller reparation.